Bakgrund

För att komma till rätta med det miljöproblem som dåvarande hantering av uttjänta fordonshjul orsakade infördes 1994 ett producentansvar på bildäck. Före dess hade bildemonterare och kommuner levererat sina uttjänta hjul till fragmentering.

För att lösa problemet med att arbetsergonomiskt riktigt och kostnadsmässigt möjligt hantera behovet av uttjänta fordonshjul på ett miljöeffektivt sätt byggde Redox Miljöhantering AB en maskin som separerar däck, fälg, ventil och blyvikter.

Samarbetsavtal

Redox Miljöhantering AB tecknar avtal med kommuner och bildemonterare i Sverige. Samarbetsavtalen är ett led i fortsatt långsiktigt samarbete mellan Redox och leverantören. Samarbetsavtalet reglerar det övergripande förhållandet mellan parterna.

Syftet med avtalen är att leverantörer skall få en rationell hantering av sina hjul, där Redox hjälper leverantören med en helhelslösning och service. Syftet är också att Redox skall kunna ha en långsiktig planering av leverans av hjul till återvinningsanläggningen.

Redox Miljöhantering AB samarbetar med ett antal företag och kommuner. Här nedan följer ett urval:

  • Stena Recycling AB
  • Sörab
  • Renova AB
  • Arvika Gjuteri AB
  • Örebro Bildemontering AB
  • Ragn-Sells AB - Däcksektionen
  • Walters Bildelar AB
  • Ale Kommun

Verksamhetspolicy

Redox Miljöhantering AB har som affärsidé att på ett effektivt sätt hantera material och avfall som kan repareras eller återvinnas. Redox Miljöhantering AB har som målsättning att betrakta allt material som en återvinningsbar råvara. Vi vill motverka det resursslöseri som uppkommer när avfall förkastas istället för återanvänds.

Vi vill förverkliga vår miljöpolicy genom att:
• Vara ett Miljöcertifierat företaget enligt ISO 14001.
• Känna till och leva upp till de lagar och förordningar som gäller vår verksamhet.
• Ständigt söka arbetsmetoder som ökar miljöeffektiviteten och minskar risken för miljöpåverkan vid hantering av material och avfall som kan repareras och återvinnas.
• Sträva efter en eliminering av risker vid företagets hantering av farligt avfall.
• Utbilda personalen så att de känner delaktighet i arbetet för större miljöeffektivitet och kan ta ansvar inom sitt arbetsområde när det gäller miljöskyddande åtgärder.
• Ge personalen förutsättningar för att kunna delta i företagets strävan mot ökad miljöeffektivitet.
• Uppmuntra personalen så att de vill göra val som är bra för miljön.
• Prioritera samarbete med leverantörer som har en tydlig miljöprofil.
Genom information stimulera våra kunder till val som är bra för miljön.

Sollebrunn 2008-07-02


Lars Jönsson
VD