Laga medlem - Logga in

 

Leveransvilkor
• Lastning ombesörjes av leverantören.

• Leverans får ej vara blandat med sopor, grus, skrot, farligt avfall eller dylikt.

• Avbeställning av bokad hämtning skall göras i samma formulär som ni bokat hämtning i.