Hur återvunnet material för nya användningsområden

Redox Miljöhantering AB hanterar alla material på anläggningen och levererar utan mellanled direkt till kund som återanvänder materialen till nya produkter.

100% återvinning av däck och fälg hos Redox

Redox miljöarbete prisat

2001 tilldelades Redox Miljöhantering AB miljöutmärkelsen Gröna Rosen med motiveringen:

"För att ha initierat och utvecklas en teknik och ett system för hantering av hjul som ger en eftersträvnadsvärd men vanligtvis svåruppnåelig hundraprocentig återvinning. Den utvecklade automatiken för kompletta hjulavvecklas samtidigt ett av bildemonteringens mest slitsamma arbetsmoment".

Gröna rosen delas ut av tidningen Nordisk Bilåtervinning och Sveriges Bilskrotares Riksförbund